Category Archives: geschillen

Incassobureau; wat mag allemaal doen?

Het is de nachtmerrie voor vele Nederlanders: diep in de schulden zitten niet meer weten hoe je eruit komt. In zulke gevallen is het extreem lastig om door de bomen het bos te zien. Grote kans dat u een brief heeft gekregen van een incassobureau, met de vriendelijke verzoek op zo snel mogelijk uw schuld af te betalen. Deze brief, ook wel een aanmaning genoemd, is een officieel verzoek tot betaling van de schuld. De vraag is: wat gebeurt er als je niet reageert op de brief? Wat mag een incassobureau eigenlijk juridisch doen? In dit artikel zullen we analyseren wat er gebeurt als u een aanneming ontvangt.

Betalen van incassokosten

Indien je een brief tot het betalen van een rekening krijgt, heb je 14 dagen om het schuldbedrag af te betalen. Na de 14 dagen moet je het gehele bedrag betalen, plus extra gemaakte incassokosten. In feite betaal je dus rente op het schuldbedrag. Verschillende partijen kunnen een aanmaning opsturen, namelijk: degene die het bedrag nog ontvangt (ook wel de schuldeiser genoemd), of een incassobureau die is inschakelt door degene die het bedrag nog ontvangt.

Juridische mogelijkheden

Helaas voor degene die nog een betaling verwacht, mag een incassobureau op juridisch vlak niks doen. Wel kan het incassobureau extra kosten verrekenen voor de schuldenaar. De vraag is echter om dit iets uitmaakt voor de schuldenaar. Als de schuldenaar niet betaalt, dan hebben beide partijen geen waarde aan de extra gemaakte kosten.

Wat moet je doen?

In geval dat je schuld hebt en je een aanmaning krijgt toegestuurd, kan je het beste zo snel mogelijk de schuld terugbetalen, aangezien de extra gemaakte kosten flink in de papieren kunnen lopen. Kan je het niet terugbetalen, dan kan je het beste een betalingsregeling treffen. Met een betalingsregeling kan je in termijnen de schuld terugbetalen. Dit is een lange termijn oplossing. Indien je niet meewerkt, kan een incassobureau een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder heeft de bevoegdheid om je inboedel (of een deel van de inboedel) in beslag te nemen. Probeer dus altijd de lening of schuld te betalen. Je wilt niet je spullen verliezen!

Intimidatie

Sommige incassobureau hanteren intimidatie tactieken om de schuldenaar te laten schikken. In geval dat je geïntimideerd wordt door een incassobureau, kan je via het NVI (als het incassobureau aangesloten is aan het NVI) een klacht indienen.

Wil je een incassobureau inschakelen voor het terugkrijgen van uw geld? Neem dan contact op Incassobureau Credifin-Nederland. Credifin-Nederland hanteert een 100% No-Cure No-Pay principe. U zult dus altijd uw geld terugkrijgen!

Posted in geschillen.

Wanneer kunt u te maken krijgen met een deurwaarder?

Het is vervelend om een deurwaarder op de stoep te hebben, maar gelukkig kunt u deze situatie voorkomen. Wanneer u openstaande bedragen van bepaalde partijen niet betaald heeft na diverse herinneringen, kan een bedrijf besluiten om een incassobureau in te schakelen. Zij versturen u meerdere aanmaningen. Indien u die niet betaalt, wordt de deurwaarder ingeschakeld. Zorg er dus voor dat u uw rekeningen (en aanmaningen) goed en volledig betaalt.

Wat doet een deurwaarder?

In tegenstelling tot een incassobureau kan een deurwaarder beslag leggen op uw goederen. Dit kunnen spullen zijn, maar ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Een deurwaarder heeft eerst een vonnis nodig van de rechter alvorens hij of zij beslag op uw goederen kan leggen. Hij kan nooit beslag leggen op uw bed, eten en drinken en uw kleding.

Rechtsprocedure

De deurwaarder zal de zaak eerst voor gaan leggen aan de kantonrechter. Via de deurwaarder zult u een dagvaarding krijgen om voor de kantonrechter te verschijnen. In deze dagvaarding staat de eis van de schuldeiser en wanneer u voor de rechter zult moeten verschijnen. Indien u het niet eens bent met de eis van de dagvaarding kunt u zich verweren. In de dagvaarding staat uitgelegd hoe dit werkt.

Indien de schuldeiser gelijk krijgt, is het aan de rechter om in een schriftelijk vonnis te bepalen wat u dient te betalen en wanneer. Ook al verschijnt u niet op de zitting, u zult een bedrag moeten betalen. De deurwaarder zal dit vonnis zelf aan u afgeven. Indien u besluit om niet te betalen, kan de deurwaarder met het vonnis vervolgens beslag leggen op onder meer uw loon/uitkering, auto of inboedel.

Instanties zonder rechtelijke toestemming

Er zijn ook instanties die zonder rechterlijke toestemming beslag kunnen leggen op uw goederen. Dit zijn de instanties de Belastingdienst, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (bij alimentatie), het Openbaar Ministerie (bij boetes), de Gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (bij terugvorderingen van uitkeringen).

Posted in geschillen.