Overige belastingen

Belastingen: soorten en maten

Het principe van belastingen betalen bestaat al sinds de oudheid. Waar in het Oude Egypte de arme inwoners nog belastingen betaalden door dwangarbeid te verrichten of een deel van hun oogst af te staan, kunnen we ons tegenwoordig gelukkig beperken tot het betalen van financiële bijdragen. We kennen in ons land een enorm uitgebreid stelsel van belastingen en vrijwel iedere inwoner, jong en oud, betaalt direct of indirect belasting.

Op deze website vind je uitgebreide informatie op het gebied van belastingen. Hier maken we je alvast wegwijs door een aantal belasting vormen uit te lichten en vertellen we je, indien van toepassing, waar je terecht kunt voor aanvullende informatie.

Inkomsten belasting

De inkomsten belasting is de belangrijkste belasting vorm die we kennen. In veruit de meeste landen is deze belasting de voornaamste bron van inkomsten voor de overheid en vroeg of laat krijgt iedere inwoner hiermee te maken. We besteden hier in ‘Inkomstenbelasting’ dan ook uitgebreid aandacht aan.

BTW

De BTW, oftewel de Belasting over de Toegevoegde Waarde, staat ook bekend als de omzet belasting. Het is, net als bijvoorbeeld de BPM, een vorm van indirecte belastingen. Dat wil zeggen dat de heffing inbegrepen is bij de prijs van bepaalde kosten en diensten. Je betaalt dus maar eenmalig BTW bij de aanschaf van een product of de afname van een dienst.

BPM

De BPM, oftewel de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen, is een voorbeeld van indirecte belastingen die je betaalt wanneer je een motorvoertuig aanschaft. In ‘De BPM en de Motorrijtuigenbelasting’ kun je terecht voor uitgebreide informatie over deze belasting vorm.

Motorrijtuigen belasting

Een ander type belasting waar je als eigenaar van een motorvoertuig mee te maken krijgt, is de Motorrijtuigenbelasting. Ook daarover kun je uitgebreide informatie vinden in ‘De BPM en de Motorrijtuigenbelasting’.

Onroerende zaak belasting

De Onroerende zaak belasting, of OZB, is een belasting vorm waar iedere huiseigenaar mee te maken heeft. Als je hier wat meer over te weten wilt komen, kun je daarvoor in ‘Onroerende zaak belasting’ terecht.

Vermogens belasting

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de BTW en de BPM, is de vermogens belasting een voorbeeld van directe belastingen. Wanneer je een bepaald vermogen bezit, zoals bijvoorbeeld een flink bedrag aan spaargeld, dan betaal je daarover belasting. Of je in de vorm van rente of op een andere manier ook inkomsten ontvangt uit dit vermogen, is niet relevant.

Erf belasting

Wanneer je een erfenis ontvangt of wilt nalaten, dan krijg je te maken met erf belasting. Die erf belasting is zowel van toepassing op geldbedragen als op bijvoorbeeld roerende of onroerende goederen. Of er erf belasting betaald moet worden en hoe hoog dat bedrag precies uit zal vallen, is afhankelijk van de grootte van de erfenis.

Overdrachts belasting

De overdrachts belasting is een vorm van belastingen die in Nederland wordt geheven wanneer er een overdracht plaatsvindt van bijvoorbeeld onroerende zaken of van rechten op onroerende zaken. De nieuwe eigenaar is degene die de overdrachts belasting dient te betalen.