Wanneer kunt u te maken krijgen met een deurwaarder?

Het is vervelend om een deurwaarder op de stoep te hebben, maar gelukkig kunt u deze situatie voorkomen. Wanneer u openstaande bedragen van bepaalde partijen niet betaald heeft na diverse herinneringen, kan een bedrijf besluiten om een incassobureau in te schakelen. Zij versturen u meerdere aanmaningen. Indien u die niet betaalt, wordt de deurwaarder ingeschakeld. Zorg er dus voor dat u uw rekeningen (en aanmaningen) goed en volledig betaalt.

Wat doet een deurwaarder?

In tegenstelling tot een incassobureau kan een deurwaarder beslag leggen op uw goederen. Dit kunnen spullen zijn, maar ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Een deurwaarder heeft eerst een vonnis nodig van de rechter alvorens hij of zij beslag op uw goederen kan leggen. Hij kan nooit beslag leggen op uw bed, eten en drinken en uw kleding.

Rechtsprocedure

De deurwaarder zal de zaak eerst voor gaan leggen aan de kantonrechter. Via de deurwaarder zult u een dagvaarding krijgen om voor de kantonrechter te verschijnen. In deze dagvaarding staat de eis van de schuldeiser en wanneer u voor de rechter zult moeten verschijnen. Indien u het niet eens bent met de eis van de dagvaarding kunt u zich verweren. In de dagvaarding staat uitgelegd hoe dit werkt.

Indien de schuldeiser gelijk krijgt, is het aan de rechter om in een schriftelijk vonnis te bepalen wat u dient te betalen en wanneer. Ook al verschijnt u niet op de zitting, u zult een bedrag moeten betalen. De deurwaarder zal dit vonnis zelf aan u afgeven. Indien u besluit om niet te betalen, kan de deurwaarder met het vonnis vervolgens beslag leggen op onder meer uw loon/uitkering, auto of inboedel.

Instanties zonder rechtelijke toestemming

Er zijn ook instanties die zonder rechterlijke toestemming beslag kunnen leggen op uw goederen. Dit zijn de instanties de Belastingdienst, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (bij alimentatie), het Openbaar Ministerie (bij boetes), de Gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (bij terugvorderingen van uitkeringen).

Posted in geschillen.