Onroerende zaak belasting

Onroerende zaak belasting

De Onroerende zaak belasting wordt doorgaans afgekort als de OZB. Het is in ons land een belasting die wordt geheven door de gemeente aan huiseigenaren. Voorheen werd de Onroerende zaak belasting gebaseerd op waarde-eenheden van € 2500,00 maar tegenwoordig is deze belasting, net als bijvoorbeeld de watersysteemheffing en het eigenwoningforfait, gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.

Wie betalen er Onroerende zaak belasting?

Als de bezitter van één of meerdere onroerende zaken, betaal je Onroerende zaak belasting. Deze belasting geldt voor de eigenaren van een woonhuis maar ook voor de eigenaren van een pand dat deels als woning en deels als bedrijfspand in gebruik is. Zolang het bedrijfsgedeelte niet meer dan dertig procent van het pand bedraagt, wordt de eigenaar via de Onroerende zaak belasting belast voor het bezit.
Voorheen werd ook het gebrúik van woonhuizen belast maar sinds enkele jaren is deze regeling afgeschaft en de Onroerende zaak belasting heeft alleen nog betrekking op houderschap.

Hoeveel bedraagt de Onroerende zaak belasting?

De exacte hoogte van de Onroerende zaak belasting verschilt per gemeente en wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. De ‘Waardering Onroerende Zaken’ betreft de eventuele verkoopwaarde van de woning en wordt periodiek vastgesteld. Wat je dus precies aan Onroerende zaak belasting moet betalen aan je gemeente, kan veranderen indien de WOZ-waarde wordt aangepast.
Gemeentes worden vrij gelaten in het bepalen van de Onroerende zaak belasting en zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Ze zijn echter wel gebonden aan bepaalde regels op het gebied van de stijging van de totale lasten voor hun inwoners, dus daarmee wordt de vrijheid op het gebied van de Onroerende zaak belasting wel enigszins beperkt.

Kun je iets doen tegen de hoogte van de Onroerende zaak belasting?

Het is niet mogelijk om rechtstreeks bezwaar te maken tegen de hoogte van de Onroerende zaak belasting. Je kunt het uiteraard wel bij de gemeente aangeven wanneer je het niet eens bent met dit bedrag maar een officieel bezwaar is geen optie. Tenzij je een onterechte aanslag voor de Onroerende zaak belasting hebt ontvangen uiteraard: in dat geval is een bezwaar niet alleen mogelijk maar noodzakelijk.

Zoals we al aangaven, baseert de gemeente zich bij het vaststellen van de Onroerende zaak belasting op de WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde wordt eveneens door de gemeente bepaald maar hiertegen kunt je wél bezwaar aantekenen wanneer je het er niet mee eens bent. Verschilt de WOZ-waarde ontwikkeling van jouw woning bijvoorbeeld erg met het gemiddelde binnen de gemeente? Of heb je om andere redenen twijfels over de juistheid van de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kun je een grondige reden hebben voor een bezwaar. Je kunt op eigen houtje een bezwaar opstellen tegen de WOZ-waarde maar het is verstandig om eerst advies in te winnen bij een deskundige of bijvoorbeeld de Vereniging voor Eigen Huis.