Rente- en spaarkrediet

Rentekrediet

Rentekrediet is een product wat erg gelijkend is aan een doorlopend krediet. Bij een rente krediet heeft u, in tegenstelling tot een doorlopen krediet, een afgesproken periode waarin er geen aflossing betaald hoeft te worden aan de leningverstrekker. Hierdoor is een rentekrediet een zeer goede oplossing, zeker als u de verwachting heeft over een aantal jaar meer bestedingsruimte te hebben in vergelijking met uw huidige bestedingsruimte. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u aan het begin van uw carrière staat of omdat u net een zeer grote aankoop heeft gedaan.

U kunt afgeloste bedragen zeer eenvoudig weer opnemen en er bestaat een mogelijkheid om boetevrij af te lossen. De rente voor een rente krediet is relatief gezien laag te noemen.

Nadat de afgesproken aflossingsvrije periode is verstreken zal de leningverstrekker bepalen of u nogmaals in aanmerking komt voor een aflossingsvrije periode. In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn om deze periode te verlengen. Hierdoor zal het rentekrediet voortgezet gaan worden naar een doorlopend krediet. Tot deze tijd betaald u alleen rente, na het overgaan van de lening zal er ook een stuk aflossing betaald moeten gaan worden.

Nadat de aflossingsvrije periode is verstreken betaald u een vast bedrag per maand, een stukje rente en een stukje aflossing. Dit bedrag kan variëren tussen de 1 en 2% procent van het totaal geleende bedrag of over de totale kredietlimiet.

De rente op een rentekrediet is variabele. U betaald alleen rente over het uitstaande bedrag. Jaarlijks zult u een overzicht ontvangen van de bank met hierop het jaaroverzicht van het afgelopen jaar met hierin de specificaties van afgeloste bedragen en betaalde rente.

Het spaar krediet

Bij een spaarkrediet heeft u een lening waarbij een doorlopend krediet wordt gekoppeld aan een spaarverzekering. Over het algemeen genomen betaalt u voor een doorlopend krediet een vast maandelijks bedrag voor aflossing en voor rente. Bij deze leningsvorm kunt u boetevrij aflossen en reeds afgeloste bedragen kunnen weer heel eenvoudig opgenomen worden. De rente voor een spaarkrediet is relatief gezien laag.

Bij het afsluiten van een spaarkrediet, of ook wel spaarlening, betaalt u alleen rente. De rente is gebaseerd op het bedrag wat u reeds heeft opgenomen. Tijdens de looptijd van deze lening kunt u tot uw kredietlimiet bedragen opnemen. Naast het rente percentage betaalt u maandelijks ook een premie voor een gekoppelde verzekering. Het doel van deze verzekering is het opbouwen van kapitaal om hiermee uiteindelijk de lening af te lossen.

Nadat de aflossingsvrije periode is afgelopen blijft u maandelijks een vast bedrag betalen. Dit bestaat voor een gedeelte uit rente en een gedeelte uit aflossing. U kunt bij de bank of de lening verstrekken hierover afspraken maken waarbij de maandelijkse bedragen tussen de 1 en 2% van de kredietlimiet uit zal komen.

Bij deze leningsvorm is de rente variabel. Jaarlijks zult u een overzicht ontvangen van de bank met hierop het jaaroverzicht van het afgelopen jaar met hierin de specificaties van afgeloste bedragen en betaalde rente.

Posted in geldzaken.