Veranderingen Salarisadministratie 2017

Elk jaar word er op Prinsjesdag in september een miljoenennota en het belastingplan gepresenteerd aan het bevolking. Elk jaar zijn er weer veranderingen die te maken hebben met de belastingen, wet- en regelgeving. Ook zijn er dit jaar een aantal veranderen die belangrijk zijn voor de administratie van de werkgever. Als zelfstandige ondernemer is het daarom belangrijk om deze zaken eens goed door te nemen. Wij hebben een aantal veranderingen voor je op een rijtje gezet zodat je nu al kan voorbereiden op de veranderingen. Probeer je goed te verdiepen in de aanpassingen, zodat je niet in de problemen komt. Vaak is het handig om bij veranderingen die te ingewikkeld voor je zijn informatie in te winnen bij bureau die expert zijn op het gebied van salarisadministratie. Laat je goed door hun informeren en eventueel hun de zaken laten overnemen waar nodig is.

Stijgende Belastingtarieven

De tarieven voor de inkomstenbelasting veranderen volgend jaar. Dit is voornamelijk gericht op inkomens die vallen in schijf 2 en schijf 3, beide stijgen van 40,4 naar 40,8%. Er is een voorstel gedaan om de verlenging van schijf 3 te beperken naar € 67.072 in plaats van € 67.472. Deze aanpassingen kunnen nog veranderen.

Samenvoeging WGA

Per 1 januari worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één WGA-premie. Hierdoor is er nog meer één soort WGA-instromer. En voor de werkgever maakt het niet meer uit of een werknemer na twee jaar loondoorbetaling in de WGA terecht komt of vanuit de ziektewet. Ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband, betaalt de werkgever de instroom in de WGA.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet aanpak schijnconstructie (WAS) is opgezet om constructies tegen te gaan waarbij werkgevers probeerde de regels voor minimumloon of CAO-loon te ontlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld regels die bijvoorbeeld het geld voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering kon worden ingehouden op het minimumloon. Er werd te veel misbruik gemaakt van goedkopere werknemers uit het buitenland waardoor er problemen ontstonden van werkzoekende in Nederland.

Er zijn een aantal maatregelen geplant voor 2017. Een van de belangrijkste regel is dat de werkgever ten alle tijden volledige minimumloon dient te betalen. Het enige wat mag worden ingehouden op de loon van de werknemer is belasting en premies.

bijtelling 2017

In 2017 gaan er een aantal zaken veranderen op het gebied van ‘auto van de zaak’. De overheid wil meer invloed uitoefenen op groen en efficiënt. De kosten van Nederlandse beleid staan momenteel niet meer in verhouding tot de milieuwinst. Dat houdt in dat vanaf 2017 er nog maar 2 categorieën zijn van bijtellingen. Volledige elektrische auto’s vallen onder 4% bijtelling en alle andere soorten auto’s zal onder 22% uitkomen.

Posted in geldzaken.