Category Archives: Geen categorie

Opbouw belastingschijven van de Nederlandse loonbelasting

In Nederland betaalt iedereen loonbelasting. Ben je in loondienst, dan betaal je dit maandelijks zonder dat je hier veel van merkt: je werkgever doet het van je. De loonbelasting vormt het verschil tussen het bruto- en nettoloon. Ben je ondernemer, dan betaal je aan het einde van ieder jaar de inkomstenbelasting. De Nederlandse loonbelasting is opgebouwd uit verschillende belastingschijven. Op deze manier betalen mensen met hogere inkomens een grotere hoeveelheid loonbelasting dan mensen met een lager inkomen.

Vier belastingschijven afhankelijk van inkomen

In Nederland worden vier belastingschijven gehanteerd: onder schijf 1 betaal je 36,55% belasting, onder schijf 2 betaal je 40,40% belasting, onder schijf drie ook 40,40% belasting en onder schijf vier betaal je 52% loonbelasting. Een groot deel van de eerste twee schijven bestaat uit het betalen van premies voor de Volksverzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor het volledige Nederlandse volk, zoals de AOW (Ouderdomswet) en de Wlz (Wet langdurige ziekte). Deze Volksverzekeringen beschermen inwoners tegen armoede door onder meer ouderdom of langdurige ziekte.

Vanaf schijf 3 bestaat het percentage dat je afdraagt volledig uit loonbelasting die ten goede komt aan de staatskas. Onder welke schijf je belasting betaalt, hangt af van de hoogte van je salaris. Zo betaal je over een salaris tot € 19.922 bruto per jaar onder belastingschijf 1, oftewel 36,55%. Verdien je meer dan dit, dan betaal je vanaf € 19.923 belasting onder belastingschijf 2, tot een maximum van € 33.715. In de onderstaande tabel is de verdeling van alle belastingschijven af te lezen.

Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 t/m € 19.922 36,55%
2 € 19.923 t/m € 33.715 40,40%
3 € 33.716 t/m € 66.421 40,40%
4 Vanaf € 66.422 52,00%

Rekenvoorbeeld belastingschijven loonbelasting

Iets wat voor sommige mensen verwarrend is, is de manier waarop je loonbelasting betaalt. Er wordt soms gedacht dat je bij een bruto jaarinkomen van bijvoorbeeld € 70.000 enkel loonbelasting betaalt onder schijf 4, omdat € 70.000 boven de € 66.422 ligt. Dit is echter niet het geval. Je betaalt altijd belasting onder schijf 1 tot € 19.922. Vervolgens betaal je over het deel van het inkomen van € 19.923 tot en met € 33.715 onder schijf 2 enzovoorts.

De belastingschijven zijn dus optelbaar: met uitzondering van inkomens lager dan € 19.922 betaal je altijd belasting over verschillende schijven, afhankelijk van de exacte hoogte van je jaarinkomen.

Posted in Geen categorie.