Veranderingen Salarisadministratie 2017

Elk jaar word er op Prinsjesdag in september een miljoenennota en het belastingplan gepresenteerd aan het bevolking. Elk jaar zijn er weer veranderingen die te maken hebben met de belastingen, wet- en regelgeving. Ook zijn er dit jaar een aantal veranderen die belangrijk zijn voor de administratie van de werkgever. Als zelfstandige ondernemer is het daarom belangrijk om deze zaken eens goed door te nemen. Wij hebben een aantal veranderingen voor je op een rijtje gezet zodat je nu al kan voorbereiden op de veranderingen. Probeer je goed te verdiepen in de aanpassingen, zodat je niet in de problemen komt. Vaak is het handig om bij veranderingen die te ingewikkeld voor je zijn informatie in te winnen bij bureau die expert zijn op het gebied van salarisadministratie. Laat je goed door hun informeren en eventueel hun de zaken laten overnemen waar nodig is.

Stijgende Belastingtarieven

De tarieven voor de inkomstenbelasting veranderen volgend jaar. Dit is voornamelijk gericht op inkomens die vallen in schijf 2 en schijf 3, beide stijgen van 40,4 naar 40,8%. Er is een voorstel gedaan om de verlenging van schijf 3 te beperken naar € 67.072 in plaats van € 67.472. Deze aanpassingen kunnen nog veranderen.

Samenvoeging WGA

Per 1 januari worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één WGA-premie. Hierdoor is er nog meer één soort WGA-instromer. En voor de werkgever maakt het niet meer uit of een werknemer na twee jaar loondoorbetaling in de WGA terecht komt of vanuit de ziektewet. Ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband, betaalt de werkgever de instroom in de WGA.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet aanpak schijnconstructie (WAS) is opgezet om constructies tegen te gaan waarbij werkgevers probeerde de regels voor minimumloon of CAO-loon te ontlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld regels die bijvoorbeeld het geld voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering kon worden ingehouden op het minimumloon. Er werd te veel misbruik gemaakt van goedkopere werknemers uit het buitenland waardoor er problemen ontstonden van werkzoekende in Nederland.

Er zijn een aantal maatregelen geplant voor 2017. Een van de belangrijkste regel is dat de werkgever ten alle tijden volledige minimumloon dient te betalen. Het enige wat mag worden ingehouden op de loon van de werknemer is belasting en premies.

bijtelling 2017

In 2017 gaan er een aantal zaken veranderen op het gebied van ‘auto van de zaak’. De overheid wil meer invloed uitoefenen op groen en efficiënt. De kosten van Nederlandse beleid staan momenteel niet meer in verhouding tot de milieuwinst. Dat houdt in dat vanaf 2017 er nog maar 2 categorieën zijn van bijtellingen. Volledige elektrische auto’s vallen onder 4% bijtelling en alle andere soorten auto’s zal onder 22% uitkomen.

Posted in geldzaken.

Moet je belasting betalen over je beleggingen?

Wie nieuw is in de wereld van beleggen, kan met veel vragen komen te zitten. Bijvoorbeeld de vraag of je belasting moet betalen over je beleggingen.
Het antwoord is simpel: Ja. Je moet inderdaad belasting betalen over je beleggingen, want de Belastingdienst beschouwt een belegging als een vorm van sparen en over spaargeld dien je – als het een bepaalde waarde heeft – ook belasting te betalen.
In dit artikel leggen we je uit hoe het zit met belastingen over je beleggingen.

Box 3
De belastingdienst belast zowel spaarrekeningen als beleggingstegoeden conform box 3. Je neemt de waarde van al je beleggingen (aandelen, grondstoffen, indices, opties, vastgoed enzovoorts) mee in je belastbare inkomen voor sparen en beleggen. Met een ander woord wordt hier ‘vermogensrendementsheffing’ gebruikt in de belastingdiensttool.
Je betaalt 1,2 procent per jaar aan vermogensrendementsheffing over je volledige vermogen dat in box 3 is ingeschaald.

Met sparen betaal je vanaf een bepaald bedrag, met beleggen ook?
Het is inderdaad zo dat je over je spaarrekening pas belasting betaalt als het een bepaalde hoogte heeft bereikt, laten we zeggen €20.000. Het precieze bedrag verschilt per jaar. Er is dus sprake van €20.000 heffingsvrij vermogen. Over dit spaargeld hoef je geen belasting te betalen.
Bij beleggingen geldt dat net zo. Ook hier is een heffingsvrij vermogen van rond de €20.000. In 2015 was het precies €21.330 per persoon.
Als je met zijn tweeën bent, heb je dus recht op het dubbele. Je zou dus voor ruim €40.000 aan gezamenlijke beleggingen kunnen hebben die je niet hoeft te belasten.

Vrijstelling
Er is sprake van een vrijstelling. Het gaat dan om zogenaamde groene beleggingen, oftewel beleggingen die goed zijn voor het milieu (of het in ieder geval sparen). Wederom is dat in box 3 en gaat dit over een vermogen van ongeveer €57.000.
Je bespaart dus 1,2% vermogensrendementsheffing per saldo. Over groene beleggingen krijg je van de belastingdienst nog eens 0,7% extra korting.
Je fiscale voordeel bedraagt dus 1,2% + 0,7% = 1,9%.

Hoe zit het met microkredieten?
In het verleden kreeg je ook nog eens vrijstelling als je belegde in zogenaamde sociaal-ethische beleggingen, waaronder de microkredieten (bijvoorbeeld ASN Novib). Deze vrijstelling is echter sinds 1 januari 2013 van de baan.
Voor microkredieten en sociaal-ethische beleggingen in het algemeen, gelden geen vrijstellingen meer.

Hoeveel belasting moet je betalen?
Heb je een waarde boven het heffingsvrije vermogen aan beleggingen? Dan betaal je voor dit deel 1,2% vermogensrendementsheffing.

Moet je belastingen over dividend betalen?
Het kan zijn dat je dividend ontvangt. Dat krijg je als je belegt in bedrijven of fondsen die hun winst delen met de aandeelhouders. Als het dan een jaar goed is gegaan, word je daar als belegger voor beloond en krijg je geld.
Dividend is dus een deel van de winst dat een bedrijf (beursgenoteerd) heeft gemaakt en waar jij een deel van krijgt. Je ontvangt nooit het hele bedrag aan dividend, want er wordt dividendbelasting ingehouden door het bedrijf. Wanneer die dividendbelasting is ingehouden door een Nederlandse instelling, mag je dit verrekenen met je inkomstenbelasting.

Conclusie
Beleggen kan een zeer goede manier zijn om je vermogen te laten groeien. Wel is het handig om op de hoogte te zijn van belastingregels. Er moet immers belasting worden betaald over spaartegoed, dus ook als dat spaartegoed is omgezet in beleggingen.

Posted in geldzaken.

Opbouw belastingschijven van de Nederlandse loonbelasting

In Nederland betaalt iedereen loonbelasting. Ben je in loondienst, dan betaal je dit maandelijks zonder dat je hier veel van merkt: je werkgever doet het van je. De loonbelasting vormt het verschil tussen het bruto- en nettoloon. Ben je ondernemer, dan betaal je aan het einde van ieder jaar de inkomstenbelasting. De Nederlandse loonbelasting is opgebouwd uit verschillende belastingschijven. Op deze manier betalen mensen met hogere inkomens een grotere hoeveelheid loonbelasting dan mensen met een lager inkomen.

Vier belastingschijven afhankelijk van inkomen

In Nederland worden vier belastingschijven gehanteerd: onder schijf 1 betaal je 36,55% belasting, onder schijf 2 betaal je 40,40% belasting, onder schijf drie ook 40,40% belasting en onder schijf vier betaal je 52% loonbelasting. Een groot deel van de eerste twee schijven bestaat uit het betalen van premies voor de Volksverzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor het volledige Nederlandse volk, zoals de AOW (Ouderdomswet) en de Wlz (Wet langdurige ziekte). Deze Volksverzekeringen beschermen inwoners tegen armoede door onder meer ouderdom of langdurige ziekte.

Vanaf schijf 3 bestaat het percentage dat je afdraagt volledig uit loonbelasting die ten goede komt aan de staatskas. Onder welke schijf je belasting betaalt, hangt af van de hoogte van je salaris. Zo betaal je over een salaris tot € 19.922 bruto per jaar onder belastingschijf 1, oftewel 36,55%. Verdien je meer dan dit, dan betaal je vanaf € 19.923 belasting onder belastingschijf 2, tot een maximum van € 33.715. In de onderstaande tabel is de verdeling van alle belastingschijven af te lezen.

Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 t/m € 19.922 36,55%
2 € 19.923 t/m € 33.715 40,40%
3 € 33.716 t/m € 66.421 40,40%
4 Vanaf € 66.422 52,00%

Rekenvoorbeeld belastingschijven loonbelasting

Iets wat voor sommige mensen verwarrend is, is de manier waarop je loonbelasting betaalt. Er wordt soms gedacht dat je bij een bruto jaarinkomen van bijvoorbeeld € 70.000 enkel loonbelasting betaalt onder schijf 4, omdat € 70.000 boven de € 66.422 ligt. Dit is echter niet het geval. Je betaalt altijd belasting onder schijf 1 tot € 19.922. Vervolgens betaal je over het deel van het inkomen van € 19.923 tot en met € 33.715 onder schijf 2 enzovoorts.

De belastingschijven zijn dus optelbaar: met uitzondering van inkomens lager dan € 19.922 betaal je altijd belasting over verschillende schijven, afhankelijk van de exacte hoogte van je jaarinkomen.

Posted in Geen categorie.

Nieuwe auto financieren?

Kiest u voor een nieuwe of tweedehands auto? De keuze zal ongetwijfeld afhangen van uw financiële situatie. Iedereen zou graag een nieuwe auto willen kopen, maar niet iedereen heeft het geld voor nieuwe auto. De gemiddelde nieuwe auto die je op de Nederlandse wegen ziet is gefinancierd. Het is niet voor niks dat Nederland nooit zoveel geld geleend heeft zoals nu. Een groot deel van deze leningen hebben de aankoop van een nieuwe auto als doel. In deze gevallen gaat het om de financiering van een auto of huurkoop ervan. Hiernaast zijn er andere vormen, zoals een private of zakelijke lease contract. Wat is het verschil eigenlijk tussen deze vormen van financiering?

Geld lenen

Bij een dealer kan je een nieuwe auto financieren. Dit betekent dat je bijvoorbeeld vijftig procent van de auto afbetaald en het resterende bedrag over een vooraf bepaald aantal jaar, inclusief een eventueel jaarlijks of maandelijks rentebedrag, afbetaald. Hiernaast kan je er ook voor kiezen een lening af te sluiten bij een geldverstrekker, denk hierbij aan een minilening voor een klein bedrag of een persoonlijke lening voor een groter bedrag. Vergelijk geldzaken vooraf eerst goed, op een site zoals www.geld24.nl, voordat u een besluit maakt. Een alternatief voor financiering is huurkoop. Dit houdt in dat u een auto beloofd te kopen na een bepaald termijn. Maandelijks betaal je een x bedrag af met een uiteindelijke slotsom. Afhankelijk van de gestelde voorwaarden in het koopcontract is dit bedrag incl. belasting, verzekering en onderhoud. Het slotbedrag kan soms enorm oplopen, staar dus niet blind op het maandelijks te betalen bedrag.

Huurkoop en private lease

Naast huurkoop bestaat private lease. Deze termen worden vaak met elkaar verwisseld. Bij huurkoop ben je verplicht de auto uiteindelijk te kopen, bij private lease huur je in feite de auto voor een bepaalde periode. In de meeste gevallen heb je bij private lease de wegenbelasting, een all-risk verzekering en onderhoud erbij. De auto is juridisch van de dealer. Uiteraard kunt u er uiteindelijk voor kiezen de auto te kopen, het contract wordt dan omgezet tot huurkoop of u betaald een nader afgesproken bedrag.

Zakelijke leasen

Indien u financiële voordelen wilt behalen kunt u aan uw werkgever vragen of het mogelijk is een auto zakelijk te leasen. Het voordeel zit in de btw. In de meeste gevallen zal een werkgever dit overwegen als u veel zakelijke kilometers maakt en een vast contract heeft. Het bedrag betaald uw werkgever per maand, en wordt afgetrokken van het brutosalaris van de werknemer. Vooral met de opkomst van hybride auto’s heeft zakelijke lease een fiscaal voordeel voor werkgevers.

Posted in geldzaken.

Wanneer kunt u te maken krijgen met een deurwaarder?

Het is vervelend om een deurwaarder op de stoep te hebben, maar gelukkig kunt u deze situatie voorkomen. Wanneer u openstaande bedragen van bepaalde partijen niet betaald heeft na diverse herinneringen, kan een bedrijf besluiten om een incassobureau in te schakelen. Zij versturen u meerdere aanmaningen. Indien u die niet betaalt, wordt de deurwaarder ingeschakeld. Zorg er dus voor dat u uw rekeningen (en aanmaningen) goed en volledig betaalt.

Wat doet een deurwaarder?

In tegenstelling tot een incassobureau kan een deurwaarder beslag leggen op uw goederen. Dit kunnen spullen zijn, maar ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Een deurwaarder heeft eerst een vonnis nodig van de rechter alvorens hij of zij beslag op uw goederen kan leggen. Hij kan nooit beslag leggen op uw bed, eten en drinken en uw kleding.

Rechtsprocedure

De deurwaarder zal de zaak eerst voor gaan leggen aan de kantonrechter. Via de deurwaarder zult u een dagvaarding krijgen om voor de kantonrechter te verschijnen. In deze dagvaarding staat de eis van de schuldeiser en wanneer u voor de rechter zult moeten verschijnen. Indien u het niet eens bent met de eis van de dagvaarding kunt u zich verweren. In de dagvaarding staat uitgelegd hoe dit werkt.

Indien de schuldeiser gelijk krijgt, is het aan de rechter om in een schriftelijk vonnis te bepalen wat u dient te betalen en wanneer. Ook al verschijnt u niet op de zitting, u zult een bedrag moeten betalen. De deurwaarder zal dit vonnis zelf aan u afgeven. Indien u besluit om niet te betalen, kan de deurwaarder met het vonnis vervolgens beslag leggen op onder meer uw loon/uitkering, auto of inboedel.

Instanties zonder rechtelijke toestemming

Er zijn ook instanties die zonder rechterlijke toestemming beslag kunnen leggen op uw goederen. Dit zijn de instanties de Belastingdienst, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (bij alimentatie), het Openbaar Ministerie (bij boetes), de Gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (bij terugvorderingen van uitkeringen).

Posted in geschillen.

BPM bij auto importeren

Een auto importeren uit Duitsland, betaal niet teveel BPM!

Als u een auto wilt importeren uit Duitsland dient u in de meeste gevallen BPM te betalen, echter met een goed onderbouwde BPM berekening voor uw import auto bespaart u makkelijk een flink bedrag aan BPM.

De Belastingdienst heeft het doel om zoveel mogelijk BPM binnen te halen. Wij hebben als doel om uw import auto zo voordelig mogelijk (lees: tegen een zo laag mogelijk BPM bedrag) te importeren. Uiteraard binnen de regels die de wetgever heeft opgesteld met betrekking tot de rest-BPM op import auto’s.

BPM berekenen op basis van de handelswaarde

Autodealers en leasemaatschappijen kampen op dit moment met gigantische voorraden gebruikte auto’s. Dit drukt uiteraard de handelswaarde. Als u een auto wilt importeren uit Duitsland is dit goed nieuws, want wij kunnen voor u hierdoor de rest-BPM nog lager op uw import auto nog lager uit laten vallen.

BPM berekenen op basis van de co2 uitstoot

Autofabrikanten worden steeds meer milieubewust. Dit heeft als effect dat merken zoals Audi, BMW en Mercedes-Benz diverse modellen op de markt brengen met een lage co2 uitstoot. Wij kunnen de rest-BPM voor u berekenen op basis van de lage co2 uitstoot, waarbij de waarde van de auto (en extra opties) niet meer meetellen. Deze berekeningswijze is voornamelijk interessant voor luxe auto’s met veel opties en een lage co2 uitstoot.

BPM berekenen op basis van een taxatierapport

Heeft uw import auto uit Duitsland flinke schade? Dan kunt u de auto beter met schade importeren en naderhand (laten) herstellen. De BPM voor schadeauto’s mag berekend worden op basis van de taxatierapport. Voorwaarde hiervoor is dat uw import auto getaxeerd wordt door een erkend taxateur. Wordt uw import auto te laag getaxeerd? Dan kan de Belastingdienst een tegentaxatie uitvoeren, waarna u uiteindelijk alsnog een hoger bedrag aan BPM moet betalen aan de Belastingdienst.

Wilt u een auto importeren uit Duitsland? Wij geven u graag vrijblijvend een BPM advies voor uw import auto.

Posted in auto.

De bijtelling gaat verandeen

Heeft u er al iets over gehoord of gelezen? De bijtellingsregeling gaat veranderen in 2014. Dat is zowel van toepassing op een auto die u koopt als een leaseauto. Krijgt u een auto van de zaak dan is het verstandig om te kijken wat uw leaseauto bijtelling zal zijn. Nu zijn er bijvoorbeeld nog auto’s die vallen onder de regeling van de 0% bijtelling. Als u een leaseauto heeft houdt dat in dat u geen extra belasting hoeft te betalen als u ook privé rijdt in deze auto. Dat is natuurlijk erg voordelig, want anders kan privé rijden met uw leaseauto erg duur worden. U moet namelijk het bijtellingspercentage over de nieuwwaarde van de auto bij uw inkomen voor de inkomstenbelasting optellen. Bij een auto met een nieuwwaarde van 40.000 euro en 25% bijtelling, waar toch de meeste auto’s nog onder vallen, moet u dus jaarlijks 10.000 euro optellen bij uw inkomen. Afhankelijk van de schaal waarbinnen u valt bent u dus behoorlijk wat geld kwijt aan het privé rijden met uw leaseauto.

In 2014 gaat er het een en ander veranderen. De 0% bijtelling verdwijnt. Als u dus nog wilt profiteren van 0% bijtelling dan moet u ervoor zorgen dat u vóór 31 december 2013 nog een leaseauto krijgt die valt binnen deze regeling. Na deze datum worden de auto’s die binnen deze regeling vallen namelijk verdeeld over de 4% en de 7% regeling. Dat houdt in dat het privé rijden in deze auto’s wel geld gaat kosten. Het uiteindelijke bedrag dat u dan bij uw inkomen op moet tellen is dan nog vrij beperkt waardoor het rijden in een auto uit deze categorie nog relatief goedkoop is.

Daarnaast zijn er in 2014 nog de volgende categorieën te onderscheiden: 14%, 20% en 25%. Ook binnen deze categorieën zullen wijzigingen worden doorgevoerd, dus als u een bepaalde auto op het oog hebt doet u er goed aan om te kijken of de wijzigingen ook consequenties voor u hebben.

Posted in auto.